Daniel Hansen

26 Oktober 2013

9 Oktober 2013

 
Hong-Kai Wang öppnar sin utställning i Trondheims Kunsthall imorgon. Ikväll hade hon samlat musikerna i bilden till ett performancet som hette The Broken Orchestra Live in Trondheim. Det började med att musikerna fick lyssna på en inspelning från Hong-Kai Wangs barndom då hon och hennes bror spelade, eller kanske hellre försökte spela Bach. Sen fick de tala lite om hur de skulle försöka tolka inspelningen, vad de la märke till eller tänkte på. Till sist så improviserade de ett musikstycke utifrån sitt samtal om inspelningen.
 
För mig så kändes det som ett väldigt nytt och intressant sätt att uppleva musik, det gav inblick i hur musikerna tänkte och kände inför det de framförde.
 
 

3 Oktober 2013